Lista kandidatov za predčasne parlamentarne volitve

Predstavljamo listo kandidatov Liste novinarja Bojana Požarja za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 3. junija 2018.

Maribor, 2018-05-08

IME IN PRIIMEK VE OKRAJI  ROJEN/A IZOBRAZBA, DELO
Borut ARLIČ 5 2,3 1974 samostojni podjetnik
Melisa AVDIČEVIĆ 2 3 1988 vzgojiteljica predšolskih otrok
Mojca BASKAR 7 2 1980 univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Bilka BALOH  2 6 1967 svobodna raziskovalka
Branko ČASAR 8 5 1955 upokojenec
Barbara DRNAČ 2 9,10 1961 novinarka in plesna kritičarka
Igor DOMANJKO 7 9,10 1957 dr. veterinarske medicine
Gašper FERJAN 1 11 1984 prokurist
Rožica FERJAN 1 1 1955 univ. dipl. zgodovinar in um. zgodovinar
Matjaž FLEISINGER 5 4,5 1975 analitik, dr. znanosti
Mojca FURLAN 3 11 1966 učiteljica razrednega pouka
Melita GOLJEVŠČEK 6 1 1971 samostojna podjetnica
Jože GOMBOŠI 8 6 1959 receptor hotela
Janž GORNIK 2 1,2 1990 diplomant evropskih študij
Goran GUMZE 8 7,10 1973 dir. mednarodne pisarne Univerze AMEU, dr. znanosti
Janez HROVAT 5 1 1960 računalniški programer, direktor
Robert IVANC 4 9 1972 univ. dipl. prof. geografije
Mark JAKLIČ 2 4,5 1973 dipl. inž. zootehnike
Špela JAZBEC 7 7 1974 univ. dipl. pravnica
Maruša JAZBEC COLJA 1 5,6 1976 učiteljica nemščine
Goran JANŽEKOVIČ 7 11 1975 odvetnik
Fabia JANŽEKOVIČ KOREZ 8 11 1974 podjetnica
Ivan KENDA 1 8,10 1970 direktor občinske uprave
Robert KOCJANČIČ 3 4,5 1978 specialist kontrolor
Uroš KOP 8 2,9 1983 mehanik
Ljudmila KOREZ BIZJAK 5 10,11 1941 upokojenka
Jože KORPIČ 8 4 1956 odvetnik
Matjaž KOSI 6 10,11 1965 univ. dipl. pravnik
Maja KOŠAK 6 4,7 1959 svetovalka Furs
Breda KOVAČ 5 7 1980 vodja gostinskega obrata
Vili KOVAČIČ 1 7 1941 upokojenec
Biljana KRAMBERGER 8 1 1961 strok. sodelavka družinske zobne ambulante
Jurij KRAJNC 3 6,8 1983 direktor nabave
Ema KURENT 4 8 1962 astrologinja
Marko KUŠAR 6 5,6 1964 direktor
Tino MAMIĆ 2 7,11 1972 podjetnik, urednik, novinar
France OCEPEK 3 1 1981 pravosodni svetnik
Breda OMERZA 3 7 1949 upokojenka
Helena PINTAR 7 1 1959 dipl. ekonomistka
Andrej PINTAR 4 1,2 1958 upokojenec
Borut PODLIPNIK 7 4 1962 direktor
Bojan POŽAR 7 5,8 1957 novinar, urednik, direktor
Luka POŽAR 7 3 1999 dijak
Teja PREMK 2 8 1965 medicinska sestra
Maja PUKLIČ 5 8 1975 podjetnica
Samanta REJC 4 3,4 1988 vodja marketinga
Pavel REMEC 3 3 1949 upokojenec
Petra REPNIK 7 6 1967 univ. dipl. med. sestra
Jasmina SANKOVIĆ 8 8 1983 direktorica
Jani SAVINC 3 2 1963 direktor
Claudia SOVRE 3 9,10 1964 asistentka koreografa
Tamara STERLE 4 7 1992 anglistka
Aleksander SVOLJŠAK 4 10,11 1960 teniški učitelj
Aleš ŠELIGO 1 4,9 1961 arhitekt
Gordan ŠIBIĆ 4 5,6 1952 upokojenec
Boris ŠKERBINEK 5 6,9 1947 upokojenec
Vida ŠTAMAN 8 3 1969 računovodkinja
Sonja UDVANC 6 2,3 1983 prof. kemije in biologije
Primož VILFAN 6 8,9 1973 samostojni podjetnik
Helenca VOLF 1 2,3 1967 poslovna tajnica

 

 

AKTUALNE NOVICE

Lista novinarja Bojana Požarja
Miklošičeva ulica 6, 2000 Maribor
E-pošta: bojan.pozar@siol.net
Tel: +386 41 769 485
Davčna številka: 32199082
TRR: 0451 5000 0725 292 odprt pri Novi kreditni banki Maribor